Tarieven en vergoedingen in 2019

Met de volgende zorgverzekeraars is er een contract voor 2019 afgesloten:

  • Multizorg VRZ (ONZV, VvAA, PNO zorg, ENO, Salland zorgverzekeringen, Hollandzorg, Zorgdirect, O.W.M. zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid);

  • Zilveren Kruis inclusief Pro Life zorgverzekeringen (Interpolis, FBTO, Avéro Achmea: IAK, Aevitae, De Friesland) en Aavullende zorgverzekering bij Achmea Zorgverzekeringen;

  • CZ (OWM centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA, Centrale Ziektekostenverzekering NZV, OHRA Zorgverzekeringen, OHRA Ziektekostenverzekeringen, IZZ uitgevoerd door CZ);

  • Menzis (Anderzorg, Hema)

  • Caresq (iptiQ, Atlas, vertegenwoordigd door CAK Volmacht: Promovendum, Besured, National Academic; Eucare: Aevitae)

  • DSW (InTwente, Stad Holland, a.s.r. Basis Ziektekostenverzekeringen, De Amerfoortse, Ditzo, Aevitae)

Als u verzekerd bent bij een van bovenstaande zorgverzekeraars zullen de sessies volledig vergoed worden als u een verwijsbrief heeft van de huisarts (zie onder ‘verwijzing’). Wel geldt voor psychologische zorg een eigen risico van €385. De behandeling valt binnen de Generalistische Basis GGZ.

In de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) worden vier prestaties onderscheiden (kort, middel, intensief, chronisch). Afhankelijk van de ernst en de aard van uw problematiek wordt u binnen één van deze prestaties behandeld. De maximale tijdsduur in een prestatie bestaat uit de contacttijd met de cliënt èn de indirecte tijd. Bij indirecte tijd moet je bijvoorbeeld denken aan verslaglegging, consultatie en overleg met derden, rapportage en uitwerking testresultaten. Deze prestaties worden vergoed uit je basisverzekering indien aan de voorwaarden is voldaan (zie onder ‘verwijzing’).

De prestatie die vergoed wordt hangt af van de ernst van uw problematiek. Er is per kalenderjaar eenmaal een behandeling voor dezelfde diagnose mogelijk. Declaratie vindt plaats na afronding van de behandeling.

Tarieven

De tarieven zijn, conform de NZa-richtlijn, vastgesteld op:

Prestatie

Maximumtarief 2018        

Maximumtarief 2019

Consult

€ 101,03

€ 105,25

Kort

€ 487,26

€ 507,62

Middel

€ 830,23

€ 864,92

Intensief

€ 1.301,85

€ 1.356,25

Chronisch

€ 1.201,50

€ 1.251,70

Onvolledig behandeltraject        

€ 198,88*

€ 207,19

*Wordt in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling (wanneer er geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer een behandeling binnen de Specialistische GGZ geïndiceerd is.

Niet alle zorg is verzekerd

Niet alle problemen/stoornissen vallen onder de verzekerde basiszorg. De overheid heeft al eerder besloten om aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, arbeidsgerelateerde problematiek en enkelvoudige fobieën niet meer te vergoeden. U kunt dan wel komen voor hulp, maar moet dit zelf bekostigen. Verder verschillen polissen in hun voorwaarden. Het is verstandig om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren of uw behandeling vergoed wordt. U ontvangt voor de onverzekerde zorg een declaratie voor een ‘onverzekerde prestatie’ (OVP), het tarief is dan € 105,25 per sessie.

VGZ

Met VGZ is in 2019 geen contract afgesloten. U kunt wel bij mij in behandeling gaan, u krijgt dan een deel (afhankelijk van uw polis 70% of 80%) vergoed. Houd er rekening mee dat ook hier eerst uw eigen risico wordt aangesproken. U krijgt van mij de rekening die u aan mij voldoet en dient dan zelf de rekening in bij VGZ.
Als u een restitutiepolis heeft bij VGZ, dan krijgt u de behandeling 100% van het marktconform tarief (zie NZa-tarieven) vergoed.

U heeft bij niet-gecontracteerde zorg ook een verwijsbrief nodig van de huisarts.

Verhindering

Wanneer een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, ben ik genoodzaakt hiervoor de kosten bij u in rekening te brengen (€45). Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Praktijklocatie

De praktijk is gevestigd in de Huisartsenpraktijk Hopveld in Den Dungen.

Huisartsenpraktijk Hopveld
Hopveld 35
5271 XP Den Dungen

De bezoekuren zijn:

  • maandag van 8:30 tot 17:00

  • dinsdag van 8:30 tot 12:30

  • woensdag van 8:30 tot 12:30

Vanaf eind 2019 wordt een praktijk aan huis geopend in Den Dungen